Palvelut

Ota yhteyttä

Palvelut

Teidenrakennustyöt

Tienrakennustyöt vaativat kovaa osaamista ja tarkkuutta. Suomen rankoissa routaoloissa tienrakentajalta vaaditaan ammattitaitoa, tahtoa ja osaamista. Lue lisää, miten voimme auttaa teitä.

Aluerakentaminen

Aluerakentamisessa rakennetaan asuinalue a:sta ö:hön. Palvelumme pitää sisällään kokonaisvaltaisesti viemäröinnistä viherrakentamiseen. Pitkäjänteisellä yhteistyöllä olemme rakentaneet lukuisia asuntoalueita.

Aluerakentaminen yhdistää kaikki yrityksemme palvelut. Paalutuksista viherrakentamiseen.
Aluerakentaminen yhdistää kaikki maansiirtoyrityksen toiminnat kokonaisvaltaiseksi kokonaisuudeksi. Aluerakentamiskohteita Keski-Suomessa on ollut mm.Kaijalampi, Kinkovuori ja Wilhelm Schildin katu. Näissä töissä on yhdistetty koko osaamisemme kokonaisvaltaisiin ratkaisuihin.

Työnjohtoomme kuuluu paljon teknistä henkilöstöä ja koko henkilöstöllä on ammattitutkinnot takaamassa työn laatua.

Ota yhteyttä laajemmissakin hankkeissa.

Kunnallistekniset työt

Yrityksemme on toteuttanut myös lukuisia kunnallisteknisiä töitä. Kunnallisteknisiin töihin lukeutuvat: viemäröinnit, vesijohdot ja pumppaamot. Annamme mielellämme kokonaisvaltaisia tarjouksia isommistakin hankkeista. Lue lisää, miten voimme auttaa.

Kunnallisteknisiin töihin kuuluvat mm.

 • Jätevesiviemäröinnit
 • Sadevesiviemäröinnit
 • Vesijohdot
 • Pumppaamot

Rakennusten perustustyöt

Jokainen rakennus alkaa perustusten tekemisellä. Olemme tehneet tuhansia rakennusten perustustöitä, niin pieniä kuin jättimäisiäkin. Lue lisää, miten voimme auttaa teidän tarpeitanne.

Pohjarakennustyöt ja rakennusten perustustyöt

Jokainen rakennus alkaa perustusten tekemisellä. Olemme tehneet rakennusten perustustöitä vuodesta 1962 alkaen. Yleensä kohteinamme on ollut isompia kiinteistöjä, mutta mukaan mahtuu niin pieniä kuin jättimäisiäkin kohteita. Olemme erikoistuneet vaativiin perustustöihin. Jyväskylässä olemme tehneet mm. Itellan terminaalin.

palvuihin kuuluu mm.

 • paalutukset
 • teräsbetoni paalutukset
 • pohjaveden alentaminen
 • pohjavahvistustyöt
 • massan vaihto
 • louhintatyöt
 • tienrakentaminen